صفحات

دیباچه

مادران پارک لاله/اسلو(حامیان مادران عزادار ایران/اسلو)در تاریخ سوم بهمن 1388 در اسلو برای حمایت و همراهی با مادران ایرانی شکل گرفت و تا امروز با همه ی فراز و فرودهای خود و تا روز تحقق خواست مادران پارک لاله در ایران ادامه خواهد یافت

اعدام دو زندانی در ملأ عام در بابل-اعدام دو زندانی در ملأ عام در بابل- سازمان حقوق بشر ایران اعدام در ملأ عام و استفاده از شهروندان برای اجرای این احکام محکوم می‌کند.

2013-10-05 07:26:15
[English] [فارسى]حقوق بشر ایران، ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۲: بامداد امروز دو زندانی در ملا عام در بابل به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس این دو زندانی با نامهای الف ـ ت ۳۱ ساله و م ـ س ۳۷ ساله به اتّهام قتل چهار عضو یک خانواده (پدر ، مادر و دو فرزند) به قصاص محکوم شده اند.
بنا به گزارش شاهدان عینی یکی‌ از اعضای این خانواده با کشیدن صندلی‌ از زیر پای محکومین احکام اعدام را اجرا کرد.
سازمان حقوق بشر ایران اعدام‌های ملا عام امروز را شدیدا محکوم می‌کند. محمود امیری مقدم ، سخنگوی این سازمان ، گفت: حکومت ایران از خانواده مقتولین، که خود قربانی خشونت بوده و عزیزان خود را از دست داده اند، برای اجرای احکام اعدام استفاده می‌‌کند. ما این عمل را که هدفی‌ جز ترویج فرهنگ خشونت در جامه ندارد، را شدیدا محکوم می‌‌کنیم".